Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Tháng 06 - 2009
 

1.  ADCOM Development

 Tuyển: 01 Cán bộ Phát triển Dự Án
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84. 4 35148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

 2.  ADCOM Group

 Tuyển: 01 Kế toán Tổng Hợp
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84 4 3 5148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

3. ADCOM Software

Tuyển: 01 Trưởng bộ phận Tin Học
Liên Hệ: Mr. Lê Đức Phúc
Email: adcom_info@hn.vnn.vn

Design by: TRI TUE VIET