Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Tháng 04 - 2009

1. ADCOM Development
          Tuyển:     01 Cán bộ Phát triển Dự án
          Tuyển:     01 Cán bộ Phát triển Cộng Đồng
          Liên hệ:  Ms. Nguyễn Thị Hồng - ĐT: 04.35148186
          E-mail:   
hongnt@adcom.vn

2. ADCOM South
          Tuyển:     01 PGD phụ trách tài chính
          Liên hệ:  Mr. Lê Đức Phúc
          E-mail:    adcom_info@hn.vnn.vn

Design by: TRI TUE VIET