Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Năm 2001

TẤT NIÊN 2001

Sau 2 năm hoạt động, ADCOM đã có những bước tiến nhất định. Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên ADCOM đã cùng nhau tham gia buổi party tổng kết cuối năm tại khách sạn Nikko - Hà Nội.
Dưới đây là một  số hình ảnh của buổi party

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by: TRI TUE VIET