Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Nghiên cứu đánh giá
Giáo dục - Truyền thông
Đào tạo nâng cao năng lực
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Nghiên cứu đánh giá
   Hoạt động Nghiên cứu, đánh giá

Xây dựng kế hoạch, thiết kế các bộ công cụ, triển khai các hoạt động nghiên cứu đánh giá trên các lĩnh vực cụ thể như: Kinh tế - Xã hội, Nước sạch và Vệ sinh môi trường, vấn đề Giới, Y tế, Giáo dục, Văn hoá, Hạ tầng kỹ thuật,… 

(07/10/2008)
Tin tức khác
        Giáo dục - Truyền thông
  

Hoạt động Thông tin - Giáo dục - Truyền thông (IEC - Information -Education - Communication) thay đổi thói quen hành vi (BCC) với cộng đồng và trong các dự án phát triển: Lập kế hoạch, xây dựng, thiết kế và triển khai giám sát các chiến dịch IEC, nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen hành vi trong hầu hết các mảng: kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục đặc biệt liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, môi trường và vệ sinh. Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao kỹ năng cho các cán bộ cơ sở và cộng đồng tham gia các hoạt động IEC.

(07/10/2008)
Tin tức khác
        Đào tạo nâng cao năng lực
   Chương trình đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực

Xây dựng kế hoạch, thiết kế và tổ chức, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo/tập huấn nâng cao năng lực cho mọi đối tượng mục tiêu với nhiều chuyên đề tổng hợp hoặc các chuyên đề chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tham vấn cộng đồng, Kỹ thuật, Kinh tế - Tài chính, Văn hoá - Xã hội, Y tế - Giáo dục,…

(07/10/2008)
Tin tức khác
Design by: TRI TUE VIET