Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Tháng 03 - 2009
   ADCOM tuyển dụng nhân sự

1. ADCOM Development
          Tuyển:     01 Cán bộ Phát triển Dự án
          Liên hệ:  Ms. Nguyễn Thị Hồng - ĐT: 04.35148186
          E-mail:    hongnt@adcom.vn

2. ADCOM South
          Tuyển:     01 Kỹ sư trưởng
          Liên hệ:  Mr. Lê Đức Phúc
          E-mail:    adcom_info@hn.vnn.vn

3. ADCOM Consultants
          Tuyển:    Giám đốc điều hành
          Liên hệ:  Ms. Vũ Việt Nga
          E-mail:   ngavv@adcom.vn 

(03/04/2009)
Tin tức khác
        Tháng 04 - 2009
   ADCOM tuyển dụng các vị trí

1. ADCOM Development
          Tuyển:     01 Cán bộ Phát triển Dự án
          Tuyển:     01 Cán bộ Phát triển Cộng Đồng
          Liên hệ:  Ms. Nguyễn Thị Hồng - ĐT: 04.35148186
          E-mail:   
hongnt@adcom.vn

2. ADCOM South
          Tuyển:     01 PGD phụ trách tài chính
          Liên hệ:  Mr. Lê Đức Phúc
          E-mail:    adcom_info@hn.vnn.vn

(22/04/2009)
Tin tức khác
        Tháng 06 - 2009
  
 

1.  ADCOM Development

 Tuyển: 01 Cán bộ Phát triển Dự Án
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84. 4 35148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

 2.  ADCOM Group

 Tuyển: 01 Kế toán Tổng Hợp
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84 4 3 5148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

3. ADCOM Software

Tuyển: 01 Trưởng bộ phận Tin Học
Liên Hệ: Mr. Lê Đức Phúc
Email: adcom_info@hn.vnn.vn

(11/08/2009)
Tin tức khác
        Tháng 07 - 2009
  
 

1.  ADCOM Development

 Tuyển: 01 Cán bộ Phát triển Dự Án
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84. 4 35148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

 2.  ADCOM Group

 Tuyển: 01 Kế toán Tổng Hợp
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84 4 3 5148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

3. ADCOM Software

Tuyển: 01 Trưởng bộ phận Tin Học
Liên Hệ: Mr. Lê Đức Phúc
Email: adcom_info@hn.vnn.vn

(11/08/2009)
Tin tức khác
        Tháng 08 - 2009
  
 

1.  ADCOM Development

 Tuyển: 01 Cán bộ Phát triển Dự Án
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84. 4 35148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

 2.  ADCOM Group

 Tuyển: 01 Kế toán Tổng Hợp
 Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Hồng
 Tel: 84 4 3 5148186
 E-mail:
hongnt@adcom.vn

3. ADCOM Software

Tuyển: 01 Trưởng bộ phận Tin Học
Liên Hệ: Mr. Lê Đức Phúc
Email: adcom_info@hn.vnn.vn

(11/08/2009)
Tin tức khác
        Tháng 03 - 2010
   Tuyển dụng Cán bộ dự án
(22/03/2010)
Tin tức khác
    Tuyển dụng Nhân viên tư vấn du học
    Tuyển dụng nhân viên Hành chính - Thư ký - Nhân sự
    Phòng Nghiên cứu và phát triển kinh doanh tuyển dụng.
        Tháng 04 - 2010
   Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh
(05/04/2010)
Tin tức khác
    Tuyển dụng Cán bộ dự án
    Tuyển dụng nhân viên Tư vấn du học
        Tháng 07 - 2010
   Tuyển dụng Giám đốc điều hành
Tiến tới xây dựng Adcom Development phát triển mạnh, theo cùng nhịp bước của các thành viên Adcom Group, Adcom tiến hành tuyển dụng nhân sự cao cấp có khả năng lãnh đạo và hoạch dịnh chiến lược tốt. (28/06/2010)
Tin tức khác
Design by: TRI TUE VIET