Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
Dịch vụ
Kinh nghiệm
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Dịch vụ
   Dịch vụ của ADCOM Consultants

Các dịch vụ của ADCOM Consultants chủ yếu tập trung vào công tác bảo đảm chất lượng như Quản lý dự án, Giám sát thi công và Kiểm định nền móng. Đây là những công đoạn then chốt để một sản phẩm xây dựng hoàn chỉnh theo đúng mong muốn của chủ đầu tư và tư vấn thiết kế

(02/05/2008)
Tin tức khác
        Kinh nghiệm
   Một số dự án tiêu biểu

Kế thừa những kinh nghiệm từ Adcom Ltd., phát huy lợi thế công ty cổ phần và nhanh chóng nắm bắt thời cơ mới danh mục các dự án mà ADCOM Consultants đã và đang tham gia ngày càng dài lên. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu

(28/03/2008)
Tin tức khác
Design by: TRI TUE VIET