Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        Tháng 11
Trung tam Hành chính tỉnh Bình Dương
Dự án:  TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Hạng mục: Quan trắc chấn động
Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
Thời gian thực hiện: 11/2011 – 11/2011
Tin tức khác
Trang hiện tại 1   Tổng số trang 0
Design by: TRI TUE VIET