Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        ADCOM Development
ADCOM Development
Tư vấn cộng đồng

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đồng bộ thông qua các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thông qua các dự án can thiệp và cung cấp các chương trình đào tạo, truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng một cách có hiệu quả vào các hoạt động kinh tế và xã hội.

 

Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới phương pháp luận và cách thức tiếp cận khi triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá, đào tạo, truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia nhằm huy động tối đa sức mạnh cộng đồng nỗ lực tìm ra các giải pháp nâng cao điều kiện sống, cải thiện điều kiện về môi trường, giảm tình trạng đói nghèo, bệnh tật cho chính cộng đồng, đồng thời duy trì tính bền vững của các dịch vụ, công trình hạ tầng xã hội được đầu tư.

Tin tức khác
Trang hiện tại 1   Tổng số trang 0
Design by: TRI TUE VIET