Trang chủ Dự án trong tháng Hoạt động văn hóa Tuyển dụng Liên hệ    
Menu
Giới thiệu ADCOM
ADCOM Consultants
ADCOM South
ADCOM Development
ADCOM Software
ADCOM Solution
Adcom Education
Sản phẩm - Dịch vụ
Telemaketing
Giải pháp thị trường
Truyền thông
Tư vấn xây dựng
Môi trường
Phát triển cộng đồng
Phát triển phần mềm
KHÁCH HÀNG
        ADCOM South
ADCOM South
Tập thể ADCOM South

Kế thừa truyền thống ADCOM, được đầu tư mạnh cộng với nỗ lực cao độ của các Thành viên hội đồng Cổ đông và các cán bộ công nhân viên công ty, Công ty ADCOM South đã nhanh chóng bắt nhịp, hoà nhập với nhịp độ phát triển cao độ của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trở thành đối tác tin cậy, thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực Xây dựng 

Năm 2000, văn phòng công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ ADCOM được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 8 năm hoạt động, cùng với sự trưởng thành trong từng bước đi, cho đến nay Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển thành công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Công nghệ ADCOM Miền Nam.

Kế thừa truyền thống ADCOM, được đầu tư mạnh cộng với nỗ lực cao độ của các Thành viên hội đồng Cổ đông và các cán bộ công nhân viên công ty, Công ty ADCOM South đã nhanh chóng bắt nhịp, hoà nhập với nhịp độ phát triển cao độ của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trở thành đối tác tin cậy, thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực Tư vấn Xây dựng

 

 

 

 

Tin tức khác
Trang hiện tại 1   Tổng số trang 0
Design by: TRI TUE VIET